>

Ваша допомога важлива

Портал новин і безпеки Unews.info не має спонсорів або багатих покровителів. Тому він існує виключно завдяки ініціативі авторів – журналістів порталу, які прагнуть об’єктивності  і, звісно в деяких випадках не можуть обходитися без вашої допомоги.

Незважаючи на те, що наші автори зайняті за основним місцем роботи і самостійно заробляють, інколи трапляються випадки, що потребують додаткових витрат. Це, передусім, необхідність виїхати безпосередньо на місце подій, поштові витрати на направлення запитів тощо.

Кожна гривня, спрямована на допомогу проекту – це внесок у розвиток громадської журналістики і збереження нашим порталом статусу незалежного.

Тільки маючи абсолютно незалежні ЗМІ, суспільство може вважатися по-справжньому вільним.

UNews.info : Welcome !

Authorize

Втрачено пароль

Зареєструватись